فوریه 12, 2018

سلول خورشیدی

سلول خورشیدی یا سلول فتوولتائیک، یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر فوتوولتاییک؛ که پدیده‌ای فیزیکی و شیمیایی […]
فوریه 12, 2018

سلول خورشیدی

سلول خورشیدی یا سلول فتوولتائیک، یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر فوتوولتاییک؛ که پدیده‌ای فیزیکی و شیمیایی […]
فوریه 12, 2018

 کاربردهای انرژی خورشیدی

 کاربردهای انرژی خورشیدی شاید بتوان گفت خانواده‌ی انرژی‌های خورشیدی سریع‌ترین سرعت رشد را در میان همه‌ی منابع تجدید‌‌پذیر به خود اختصاص داده است. انرژی‌های خورشیدی را […]
فوریه 12, 2018

 فناوری تولید انرژی خورشیدی

 فناوری تولید انرژی خورشیدی فناوری تولید انرژی خورشیدی جهت تبدیل به انرژی گرمایی و الکتریکی به سه دسته­ی زیر تقسیم می­شوند. سلول­های فوتوولتائیک: سلول­های فوتوولتائیک نور […]
مارس 8, 2018

انرژی خورشیدی چیست؟

انرژی خورشیدی چیست؟   انرژی خورشیدی، انرژی تابشی­ای است که به وسیله­ی خورشید تولید می­گردد. این انرژی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم منبع تمام […]
دسامبر 5, 2018

پنل های خورشیدی

  پنل های خورشیدی چه مقدار برق تولید می کند؟   مقدار برقی که یک پنل خورشیدی تولید می کند به سه عامل مهم بستگی دارد: […]